Aktualności Aktualności

Remont zastawki piętrzącej na zbiorniku wodnym w leśnictwie Wróbel nr inw. 224/1247” zgodnie z załączonym przedmiarem robót i dokumentacją projektową

Nadleśnictwo Kalisz, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych pn.: "Remont zastawki piętrzącej na zbiorniku wodnym w leśnictwie Wróbel nr inw. 224/1247” zgodnie z załączonym przedmiarem robót i dokumentacją projektową. Położenie obiektu: powiat kaliski, gmina Brzeziny, obręb ewidencyjny Rożenno, działka nr 5212/1.

 

Nadleśnictwo Kalisz w załączeniu przekazuje informacje z otwarcia ofert:

1. Załączniki - "Informacja z otwarcia ofert"