Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

NATURA 2000 jest najbardziej kompleksową i najlepiej legislacyjnie i politycznie przygotowaną europejską siecią ekologiczną, mającą na celu zapewnienie ekosystemom trwałej egzystencji. Sieć NATURA 2000 składa się z dwóch rodzajów obszarów: obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Na terenie Nadleśnictwa Kalisz znajduje się 1 obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty - powołany w celu ochrony siedlisk. 

PLH300034 "Dolina Swędrni"

Obszar obejmuje fragment doliny Swędrni wraz z jej dopływem Żabianką i stanowi centralną część obszaru chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Swędrni". Powierzchnia całkowita wynosi 1290,72 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Kalisz znalazło się 456,62 ha. Do najcenniejszych obiektów przyrodniczych terenu zaliczyć należy torfowisko przejściowe z obecnością fitocenoz kilku zagrożonych w Wielkopolsce zbiorowisk oraz murawy kserotermiczne. Wśród ekosystemów leśnych wyróżniają się dobrze wykształcone acydofilne dąbrowy oraz niewielki płat łęgów z okazałymi dębami szypułkowymi. Ostoja położona jest na północny-wschód od granic miasta Kalisz i obejmuje środkowo-końcowy odcinek doliny rzeki Swędrni.

Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony w obszarze "Dolina Swędrni" na terenie Nadleśnictwa Kalisz:   

  1. 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska  - 1,85 ha
  2. 9190 - pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy - 68,36 ha
  3. 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - 3,58 ha

Zagrożeniami dla obszaru są:

  • obniżenie poziomu wód gruntowych dla ekosystemu torfowiska przejściowego,
  • niekorzystny wpływ na wody gruntowe zanieczyszczonych ściekami wód rzeki Żabianki,
  • możliwy niekorzystny wpływ wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kamień.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

W lesie znajdziesz coś dla ciała i dla ducha!

W lesie znajdziesz coś dla ciała i dla ducha!

Ostatnie wydarzenie z cyklu Otwarty Las Winiarski za nami!

Miłośnicy natury, kosmetyków, ręcznie wykonywanych ozdób i przebywania na świeżym powietrze już poraz czwarty spotkali się w Leśnym Centrum Edukacji "Las Winiarski" by wspólnie, rodzinnie świętować niedzielne popołudnie.

Dzięki Wam, dostaliśmy olbrzymi zastrzyk energii !-zgodnie dodają leśnicy z Nadleśnictwa Kalisz

Uczestnicy warsztatów pod okiem leśniczki i edukatorki Beatay Kątnej wykonali doniczkę, karmnik, lub też zabawkę, wszystko to w duchu ZERO WASTE przy uzyciu odpadów katronów po sokach i mleku. W kolejnej części warsztatów czystnicy poznawali właściwości leśnych ziół tworząc peeling do ciała, sól do stóp i puder do kąpieli.

 

Podczas cyklu spotkań Otwarty Las Winiarski wspólnie uczyliśmy się żyć w zgodzie z naturą, tworzyć biżuterie i ozdoby z drewna, wykonywaliśmy zabawki i gotowaliśmy. Leśnicy z Nadleśnictwa Kalisz dodają, że maja nadzieję na kolejne spotkania podczas kolejnych wakacji!

Krótka relacja z poprzednich wydarzeń! Bezpłatne warsztaty kulinarne pn."Otwarty Las Winiarski – Dzikie Jadło” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśrod mieszkańców Kalisza i okolic. Nierzadko całe rodziny pod czujnym okiem profesjonalnego szefa kuchni przygotowały wyśmienite "dzikie" potrawy z produktów pochodzących z lasu. W menu były m.in. burgery z jelenia i dzika, curry z sarny, dzika sałata, ziemniaki z ogniska i leśna lemoniada z wrotyczy, krwawnika, żurawiny, borówki i mięty, którą przygotowali najmłodsi kucharze.

Podczas warsztatów niezabraklo rozmów o właściwościach odżywczych i walorach smakowych dziczyzny, jak również i innych naturalnych produktów pochodzących z lasu i od lokalnych producentów. Wszystko po to by zwrocić uwagę uczestników na to, że każdy z nas ma plyw na ograniczenie produkcji odpadów, emisję CO2, a każdy produkt powinniśmy kupować z myślą o długości tzw. łańcucha dostaw.  

Po smacznej degustacji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach "Zero Waste", podczas których zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy, własnoręcznie przy użyciu jedynie nożyczek, farb i liści tworzyli ekologiczne, modne i poręczne torby z zużytych t-shirtów.

 

 

Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Centrum Informacyjnemu Lasów Państwowych.