Aktualności Aktualności

LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH

UWAGA

LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH

 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 625 ze zm.) Nadleśnictwo Kalisz informuje o zamiarze przeprowadzenia planowanego zabiegu ratowniczego z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

1. Planowany termin zabiegu: 25.04-29.05.2024 r.

2. Nazwa i ilość środka ochrony roślin:

Confirm w ilości 470,00 l (1 175,00 ha x 0,4 l/ha)

- substancja czynna: tebufenozyd (związek z grupy pochodnych diacylohydrazyn) 240/l(22,49%) – załącznik nr 1.

3. Okres prewencji dla ludzi – 7 dni (okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta).

4. Zwalczany organizm szkodliwy: Barczatka sosnówka Dendrolimus pini.

5. Planowany obszar zabiegu: 1 175,00 ha.

Do zabiegu wykonywanym śor Confirm zakwalifikowano drzewostany położone na terenie leśnictwa:

- Kazala oddziały: 3, 4 cz., 7, 8, 9 cz., 12, 13, 14 cz., od 18 do 20, 21 cz., od 24 do 27, 28 cz., od 30 do 33, 34 cz., 39 cz., 40, 41 cz., 50 cz., od 51 do 56, 57 cz., 61 cz., 62 cz., 63 cz. – załącznik nr 2 i 3.

- Orla Góra oddziały: od 64 do 67, 68 cz., 71 cz., od 72 do 74 oraz część lasów prywatnych powiat kaliski, gmina Mycielin, okolice miejscowości: Stropieszyn i gmina Ceków Kolonia, okolice miejscowości: Nowe Prażuchy Prażuchy – załącznik nr 2 i 3.

6. Przedmiot zabiegu: drzewostany wszystkich klas wieku z udziałem sosny zwyczajnej.

Planowana powierzchnia pól zabiegowych została ustalona z uwzględnieniem stref ochronnych wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. 2014 poz. 516) oraz zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-189/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. Planowany zabieg agrolotniczy będzie wykonywany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-189/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

 W czasie zabiegu ratowniczego (W TERMINIE OD 24.04.2024 R DO 29.05.2024 R) obowiązuje całkowity zakaz wstępu do objętego opryskiem drzewostanu.

O zakazie wstępu do lasu informować będą znaki (tablice) rozmieszczone w terenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz.U. 1998 nr 11 poz. 39).

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, art. 7 (Dz. U z 2013 r. poz. 625).

2. Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach, art. 26 ust. 3 pkt. 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 672 ze zm.)