Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu: "Usuwanie drzew trudnych, niebezpiecznych, posuszu oraz formowania koron drzew na terenie Nadleśnictwa Kalisz"

Ogłoszenie o zamówieniu


Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Kalisz, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej na
zamówienie pn.: "Usuwanie drzew trudnych, niebezpiecznych, posuszu oraz
formowania koron drzew na terenie Nadleśnictwa Kalisz”.

 

Informacja o wyborze oferty

Załącznik - INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH Z WYBOREM WYKONAWCY