Aktualności Aktualności

Rusza III edycja konkursu "Wiosna bez płomieni"

Konkurs „Wiosna bez płomieni” organizowany jest w ramach kampanii ogólnopolskiej „STOP pożarom traw” realizowanej przez Państwową Straż Pożarną w partnerstwie z Lasami Państwowymi.

Jest to konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich i ma na celu podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych oraz zmniejszenie liczby pożarów traw.

Już od wielu lat przełom zimy i wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.

W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje rów­nież bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości ludzi odnośnie niebezpieczeństw związanych z wypalaniem łąk i nieużytków, co ma na celu organizowany przez Nadleśnictwo Kalisz konkurs „Wiosna bez płomieni”.

Na prace konkursowe czekamu do 3 czerwca. Więcej informacji znajduje się w załączniku "Regulamin konkursu".

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w konkursie.