Miejsca warte poznania w kaliskich lasach - Wakacje na łonie natury

Wakacje to najlepszy czas by lepiej poznać swoją małą ojczyznę.

Leśnego Centrum Edukacji „Las Winiarski” jest to miejsce, gdzie można przyjrzeć się otaczającej nas przyrodzie, odpocząć od zgiełku cywilizacji, zapoznać się z ciekawostkami z leśnego świata oraz dowiedzieć się, jak leśnicy gospodarują zasobami natury.
Leśne Centrum Edukacji powstało w celu upowszechniania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy o lesie, gospodarowaniu zasobami natury oraz o racjonalnym i odpowiedzialnym korzystaniu ze wszystkich darów przyrody.
Jeśli jesteś spragniony ciekawostek przyrodniczych i relaksu w lesie to zaproszenie kaliskich leśników jest idealne dla Ciebie.

W skład Leśnego Centrum Edukacji wchodzi:
a) Sala edukacyjna (w budynku leśniczówki), przystosowana do zajęć dla grup 25-30 osobowych. Wyposażona w gabloty: sosna zwyczajna, szkodniki sosny, szyszki drzew, nasiona i owoce wybranych drzew i krzewów, chrząszcze, motyle dzienne i nocne, przekroje glebowe, tablice opisowe rezerwatu „Olbina", „Brzeziny" i „Torfowiska Lis" oraz sprzęt multimedialny.
b) Wydzielony dla celów edukacyjnych dwuhektarowy obszar specjalnie zagospodarowanego lasu. Teren ten wyposażony jest w wiatę, w której jest ruszt do grilla, miejsce na ognisko z ławkami, „zielona klasa" oraz instalacje dydaktyczne.
c) Ścieżka przyrodniczo-leśna o długości ok. 3 km, przy której znajdują się 34 tablice przybliżające naukę o lesie. Pokazują budowę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, produkcyjne i pozaprodukcyjne znaczenie, co zagraża lasom, jak je chronimy i jaka jest rola leśników w gospodarowaniu zasobami przyrody.

Terenowa wiata edukacyjna „Hajstra"
Wiata ta położona jest w leśnictwie Winiary, w miejscowości Rożdzały. Pełni funkcje terenowej wiaty edukacyjnej. Miejsce to wyposażone jest w ławki i stoły oraz miejsce na ognisko (z którego można korzystać po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej w nadleśnictwie). Wykorzystywana jest przez cały rok.