Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe
Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe
62 766 44 40 / 62 752 94 18
62 7664446

Szałe, ul. Kaliska 195

62-860 Opatówek

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek godz. 7.00-15.00

 

Bieżący rachunek podstawowy

 
 PKO BP       13 1020 2212 0000 5702 0081 4061
 
 
 NIP: 618-00-49-470

LEŚNY NUMER INTERWENCYJNY: 666 864827
Telefon służy zgłaszaniu zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem osób lub zwierząt

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Katarzyna Ślusarek, adres e-mail: katarzyna.slusarek@rodo.pl

Nadleśniczy
Szymon Lis
62 766 44 40
Zastępca nadleśniczego
Łukasz Wyrzykowski
62 766 44 40
Główny księgowy
Elżbieta Dominiak
62 7538222
Sekretarz
Jan Niedźwiedź
62 7510456, 795556254
Inżynier nadzoru
Jarosław Turowski
62 7538223, 696427952
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Katarzyna Ślusarek
LEŚNY NUMER INTERWENCYJNY: 666 864827
Szymon Lis
666 864827

Pion Nadleśniczego

Łukasz Wyrzykowski
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 62 7664440
Elżbieta Dominiak
Główny Księgowy
Tel.: 62 7538222
Jan Niedźwiedź
Sekretarz
Tel.: 62 7510456, 795556254
Jarosław Turowski
Inżynier nadzoru
Tel.: 62 7538223, 696427952
Joanna Zalejska-Niczyporuk
Starszy Specjalista Służby Leśne ds. pracowniczych i edukacji leśnej oraz rzecznik prasowy
Tel.: 62 7538228, 606495722
Sławomir Ślusarski
Komendant Posterunku Straży Leśnej, Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 62 7510451, 530727514
Przemysław Łuczak
Strażnik Leśny
Tel.: 885 850 314

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Małgorzata Hadryś
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu
Tel.: 62 7538225
Ilona Witasiak
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 62 7538224
Maciej Sip
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: 62 7538226
Rafał Miklas
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 62 7538229
Henryk Jarecki
Leśniczy ds. lasów nadzorowanych
Tel.: 62 7510458, 696419763
Magdalena Lotka
Specjalista ds. edukacji leśnej
Tel.: 696419764, 62 7664440
Rafał Lotka
Specjalista Służby Leśnej ds. dzierżawy gruntów, łowiectwa, LMN i BHP
Tel.: 534139288, 62 7510455
Tadeusz Konopiński
Robotnik leśny

Pion Głównego Księgowego

Dorota Juszczak
Starsza Księgowa
Tel.: 62 7510454
Patrycja Roźmiarek-Lisiecka
Księgowa
Malwina Witek-Budzik
Księgowa
Tel.: 62 7510453
Patrycja Molka
Księgowa
Tel.: 627510452

Pion Sekretarza

Sławomir Skopiński
specjalista SL ds. zamówień publicznych
Tel.: 62/7510457, 604965242
Tomasz Górski
Starszy Specjalista ds. informatyki
Tel.: 62 7510459
Sławomir Gałyga
Kierowca
Tel.: 62 7538227
Agata Jasińska
specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 62 7664440