Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe
Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe
62 766 44 40 / 62 752 94 18
62 766 44 46

Szałe, ul. Kaliska 195

62-860 Opatówek

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek godz. 7.00-15.00

 

Bieżący rachunek podstawowy

 
 PKO BP       13 1020 2212 0000 5702 0081 4061
 
 
 NIP: 618-00-49-470

LEŚNY NUMER INTERWENCYJNY: 62 766 44 40 / 606 495 722 / 696 419 764 / 666 864 827
Telefon służy zgłaszaniu zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem osób lub zwierząt

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Katarzyna Ślusarek, adres e-mail: katarzyna.slusarek@rodo.pl

Nadleśniczy
Szymon Lis
62 766 44 40
Zastępca nadleśniczego
Agnieszka Blaźniak
62 766 44 40, 604 438 783
Główny księgowy
Elżbieta Dominiak
62 753 82 22
Sekretarz
Jan Niedźwiedź
62 751 04 56, 795 556 254
Inżynier nadzoru
Jarosław Turowski
62 753 82 23, 696 427 952
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Katarzyna Ślusarek
LEŚNY NUMER INTERWENCYJNY
62 766 44 40
606 495 722
696 419 764
666 864 827

Pion Nadleśniczego

Agnieszka Blaźniak
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 62 766 44 40
Elżbieta Dominiak
Główny Księgowy
Tel.: 62 753 82 22
Jan Niedźwiedź
Sekretarz
Tel.: 62 751 04 56, 795 556 254
Jarosław Turowski
Inżynier nadzoru
Tel.: 62 753 82 23, 696 427 952
Joanna Zalejska-Niczyporuk
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. pracowniczych i edukacji leśnej oraz rzecznik prasowy
Tel.: 62 753 82 28, 606 495 722
Sławomir Ślusarski
Komendant Posterunku Straży Leśnej, Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 62 751 04 51, 530 727 514
Przemysław Łuczak
Strażnik Leśny
Tel.: 62 751 04 50, 885 850 314

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Małgorzata Hadryś
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu
Tel.: 62 753 82 25, 696 419 787
Ilona Witasiak
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 62 753 82 24
Maciej Sip
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: 62 753 82 26, 606 608 437
Rafał Miklas
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 62 753 82 29
Rafał Lotka
Leśniczy ds. lasów nadzorowanych
Tel.: 62 751 04 55, 534 139 288
Magdalena Lotka
Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji leśnej, ochrony przyrody i BHP
Piotr Pietrzak
Starszy referent
Tel.: 62 751 04 61, 696 419 764

Pion Głównego Księgowego

Dorota Juszczak
Starsza Księgowa
Tel.: 62 751 04 54
Patrycja Roźmiarek-Lisiecka
Księgowa
Malwina Witek-Budzik
Starsza księgowa
Tel.: 62 751 04 53, 601 151 992
Patrycja Molka
Księgowa
Adam Kołodziejczak
Starszy Referent ds. finansów i księgowości
Tel.: 62 751 04 52
Wioletta Lubaczewska
Starszy Referent ds. finansów i księgowości
Tel.: 62 751 04 52

Pion Sekretarza

Sławomir Skopiński
specjalista SL ds. zamówień publicznych
Tel.: 62 751 04 57, 604 965 242
Tomasz Górski
Starszy Specjalista ds. informatyki
Tel.: 62 751 04 59, 695 419 419
Tadeusz Konopiński
Kierowca
Tel.: 62 753 82 27
Agata Jasińska
specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 62 766 44 40