Regulamin Miejsca Odpoczynku "Hajstra"

Regulamin Miejsca Odpoczynku

1. Regulamin Miejsc Odpoczynku określa warunki korzystania z miejsc odpoczynku zarządzanych przez Nadleśnictwo Kalisz.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce odpoczynku dostępne jest we wszystkie dni w roku.

4. Miejsce odpoczynku nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające ze straty lub uszkodzenia przedmiotów pozostawionych na jego terenie, uszkodzenia lub utraty pojazdu, jak również jego wyposażenia, a także z utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi osoba korzystająca z miejsca wypoczynkowego.

8. Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

9. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:

1) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną,

2) mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

3) zaśmiecania terenu,                                     

4) wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy służących na potrzeby miejsca odpoczynku,

5) pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom, a także przy drogach pożarowych,

6) prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego,

7) puszczanie zwierząt domowych luzem.

10. Zabrania się samowolnego rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca odpoczynku. Otrzymania zgody na powyższe działania można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Kalisz lub pod nr. tel. 62 766 44 40. Otrzymanie zgody na rozpalanie ognia na miejscu odpoczynku wiąże się z uregulowaniem opłaty i rezerwacji terminu w biurze nadleśnictwa.

11. Należy korzystać z wyposażenia miejsca odpoczynku w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

12. Wszelkie uwagi o miejscu odpoczynku proszę zgłaszać w Nadleśnictwie Kalisz  - tel. 62 766 44 40 lub e-mail: kalisz@poznan.lasy.gov.pl