Web Content Display Web Content Display

Przed każdą wycieczką do lasu warto zapoznać się z
-Regulaminem korzystania z dróg leśnych w nadleśnictwie,
-i
informacją w sprawie korzystania z dróg leśnych, udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowychi motorowerówna terenie nadleśnictwa,

do którego planowana jest wycieczka.

Najczęściej zadawane pytania:

 
         Czy mogę wjechać samochodem do lasu?

         Skąd mam wiedzieć, czy droga jest publiczna, czy leśna?
         Czy strażnik leśny może nałożyć mandat?

      
Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach. Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
Uwaga! Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego. Pamiętajmy! Nie należy zastawiać szlabanów leśnych, czy też dróg leśnych, w razie pożaru sprawia to realne zagrożenie dla lasu, utrudniając dojazd straży pożarnej do pożaru!

          Czy są odstępstwa od wjazdu samochodem do lasu?

Zakaz wjazdu do lasu nie obowiązuje leśników, pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.
Skąd mam wiedzieć, czy droga jest publiczna, czy leśna?
Najlepiej kierować się ogólną zasadą wjeżdżania samochodem do lasu tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe. Zgodnie z ustawą o lasach nie ma obowiązku oznakowania znakami zakazu dróg, gdzie nie wolno wjeżdżać. Należy zatem stosować zasadę, że droga nieoznakowana nie jest dopuszczona do ruchu.

        Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu?

Wybierając się do lasu należy auto pozostawić w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe.
Nie należy pozostawiać samochodów przed szlabanami i na poboczach dróg, nawet jeśli są one dopuszczone do ruchu, ponieważ utrudnia to ich gospodarcze wykorzystanie.

Aktualności

Miłośnicy przyrody,turystyki, poznawania lokalnej historii oraz zbiorów runa leśnego mają teraz okazję zaparkować w łatwy i legalny sposób w większej ilości miejsc w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Kalisz.

Zagrożenie pożarowe

Ogień to niebezpieczne i nieprzewidywalne zjawisko fizyczne, które staje się groźne, gdy zapominamy o podstawowych zasadach ochrony przeciwpożarowej.