Wydawca treści Wydawca treści

Piotr Szrejter

     Piotr Szrejter (1912-1984) urodził się 31 stycznia 1912 r. w Trościańczyku, w regionie Winnica na dzisiejszej Ukrainie, w rodzinie Mikołaja i Wacławy z d. Brzezińskiej.

     Studia leśne ukończył w 1935 roku na Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł inżynier.        

     Pracę zawodową rozpoczął jako stażysta w Nadleśnictwie Mochy (1936-1938), następnie pracował w Nadleśnictwie  Mosina (1938-1939). W latach 1939-1945 był leśniczym w lasach majątku Brzeziny Ernesta Schlossera. W marcu 1945 roku, w wyniku reformy rolnej z lasów majątków Morawin, Biernatki, Winiary, Marchwacz, Brzeziny, Pieczyska i Zadowice, zostało utworzone Nadleśnictwo Kalisz, którego SZ. został pierwszym nadleśniczym. W latach 1956-1978 pracował w Kaliskiej Fabryce Fortepianów i Pianin „Calisia” w Kaliszu zajmując kolejno stanowiska: naczelnego inżyniera (1960-1969) i głównego technologa (1969-1978). Równolegle pracował w Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu będąc kierownikiem zajęć praktycznych (1962-1980).

     W końcu listopada 1956 roku Sz. uczestniczył w pracach organizacyjnych zmierzających do integracji, na terenie Kalisza, środowisk technicznych skupionych w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Był współzałożycielem Koła Zakładowego SITLiD przy Kaliskiej Fabryce Fortepianów i Pianin „Calisia”, a w latach 1961-1967 przewodniczącym Koła.

     Był również członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Polskiego Związku Łowieckiego.

Za zasługi w pracy i działalność społeczną odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955), Srebrną Odznaką Honorową NOT (1968), złotą odznaką Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji (1976), srebrnym medalem za zasługi na polu ochrony zwierzyny PZŁ (1948) oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1978).

     Piotr Szrejter zmarł 10.12.1984 r. w Kaliszu, został pochowany na cmentarzu komunalnym w Kaliszu (kw. 018, rz.018, numer 015).