Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Kalisz prowadzona jest w 10 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 6 Kół Łowieckich. Dwa obwody OHZ prowadzi Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu.

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Kalisz prowadzona jest w 8 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 6 Kół Łowieckich. Jeden obwód OHZ prowadzi Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu.

Teren Nadleśnictwa wchodzi w skład:

- IV Rejonu Hodowlanego Kalisz – obwody:  385, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 396.  

dla którego opracowany jest Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany na okres 2017–2027 r.

 

 

Zestawienie obwodów łowieckich:

LP

NR OBWODU

KATEGORIA

POW.OGÓLNA (HA)

POW. LEŚNA (HA)

RODZAJ OBWODU

DZIERŻAWCA/ZARZĄDCA

1

385

b. słaby

11291

3210

polny

32 „Złoty Róg" w Cekowie

2

388

b. słaby

22659

2502

polny

OHZ ZO PZŁ Kalisz

3

390

b. słaby

6993

551

polny

20 „Lis" w Liskowie

4

392

b. słaby

15005

2146

polny

36 „Sokół" w Kaliszu

5

393

b. słaby

7859

388

polny

37 „Słonka" w Kaliszu

6

394

b. słaby

6950

1166

polny

 34 "SZARAK" w Brzezinach

7

396

słaby

6885

3643

leśny

8

395

b. słaby

5553

1331

polny

35 „Hubertus" w Kaliszu

 

Docelowe stany zwierzyny wg Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego na rok 2027 przedstawiają się następująco:

 

 

NR OBWODU

JELENIE

DANIELE

SARNY

DZIKI

stan docelowy zwierzyny na 2027 r.

385

45

10

220

55

388

0

0

405

30

390

10

0

150

20

392

0

0

275

20

393

0

0

150

10

394

12

0

170

20

396

45

10

140

34

395

0

0

110

20

 

Osiąganie stanów docelowych odbywa się przy współpracy kół łowieckich oraz uzgodnień rocznych planów łowieckich.