Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Kalisz prowadzona jest w 10 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 6 Kół Łowieckich. Dwa obwody OHZ prowadzi Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu.

Teren Nadleśnictwa wchodzi w skład:

- VII Rejonu Hodowlanego Taczanów – obwody: 385, 386, 388, 389, 390, 392, 393,

- VIII Rejonu Hodowlanego Przedborów – obwody: 394, 395, 396,

dla których opracowany jest Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany na okres 2007–2017 r.

 

Zestawienie obwodów łowieckich:

Lp.

Obwód Nr

Kategoria

Pow. użyt. (ha)

Pow. leśna (ha)

Polny leśny P/L

Dzierżawca / Zarządca

1

385

b. słaby

4544

1054

P

32 „Złoty Róg" w Cekowie

2

386

b. słaby

6371

2054

P

32 „Złoty Róg" w Cekowie

3

388

b. słaby

5119

313

P

OHZ ZO PZŁ Kalisz

4

389

b. słaby

9657

1882

P

OHZ ZO PZŁ Kalisz

5

390

b. słaby

6392

299

P

20 „Lis" w Liskowie

6

392

b. słaby

9866

1616

P

36 „Sokół" w Kaliszu

7

393

b. słaby

7245

418

P

37 „Słonka" w Kaliszu

8

394

b. słaby

6751

1351

P

34 „Szarak" w Brzezinach

9

395

b. słaby

5128

1287

P

35 „Hubertus" w Kaliszu

10

396

słaby

6715

3495

L

34 „Szarak" w Brzezinach

 

Docelowe stany zwierzyny wg Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego na dzień 10.03.2017 r. przedstawiają się następująco:

Numer

Jelenie

Daniele

Sarny

Dziki

obwodu

stan docelowy zwierzyny na 10. 03. 2017r

385

15

 

91

8

386

 

 

96

7

388

 

 

295

25

390

 

 

128

6

392

 

 

197

16

393

 

 

145

6

394

11

 

82

20

 

Osiąganie stanów docelowych odbywa się przy współpracy kół łowieckich oraz uzgodnień rocznych planów łowieckich.