Wydawca treści Wydawca treści

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego są Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz, z siedzibą w Szałe, ul. Kaliska 195,  62-860 Opatówek,  adres e-mail: kalisz@poznan.lasy.gov.pl. Dodatkowe informację o nas  można uzyskać przez stronę internetową www.kalisz.lasy.gov.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Cezarym Sadowskim jest możliwy pod adresem e-mail: iod@rodo.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie leśnym  oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
  5. Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przechowywane do maksymalnie trzech miesięcy, a następnie kasowane.
  6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  8. Podanie danych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie leśnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.