Wydawca treści Wydawca treści

WFOŚiGW Poznań 2021

"Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Nadleśnictwa Kalisz"

Przedsięwzięcie umożliwi rozszerzenie oferty edukacyjnej LCE " Las Winiarski" poprzez prowadzenie zajęć i akcji edukacyjnych w plenerze. Zakres temtów poruszanych dzięki nowo powstałej infrastrukturze w ramach projektu to m. in.: ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi, ochrona gleby, problematyka dzikich wysypisk śmieci, konieczność zwiększania bioróżnorodności, racjonalna gospodarka wodna, obieg wody w przyrodzie, ochrona ekosystemów wodnych, zmiany klimatyczne.

Na nowo powstałej ściezce edukacyjnej przedstawiono obieg wody w przyrodzie poprzez instalacje edukacyjne przybliżające ten proces w bardzo przyswajalny sposób.  Znajduje się na niej także skwer edukacyjny wyposażony w mini zieloną klasę (stoły z grami nablatowymi) podnoszący umiejętności z zakresu segregacji odpadów.

Więcej informacji na temat możliwości dofinansowania z WFOŚiGW zapraszamy do odwiedzenia strony http://wfosgw.poznan.pl/

 


WFOŚiGW Poznań

 

„Rozwój Ośrodków Edukacji Leśnej na terenie Nadleśnictw Koło, Karczma Borowa, Kalisz oraz Grodziec” dofinansowanego ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

 

 

Nadleśnictwo Kalisz w ramach prowadzonej edukacju leśnej w roku 2017 dzięki wsparciu finansowemu z WFOŚiGW w Poznaniu zrealizowało zadanie pn.: Rozwój ośrodków edukacjim leśnej na terenie nadleśnictw Koło, Karczma Borowa, Kalisz oraz Grodziec".

W ramach Przedsięwzięcia zakupiono:

  1. Grę interaktywną „Wiedza kołem się toczy” w wersji z książką i kluczem wiedzy. Gra ta ma zastosowanie zarówno w sali jak i w plenerze. Merytorycznie obejmuje osiem kategorii:

- Tajemnice roślin,

- Tajemnice zwierząt,

- Ochrona przyrody,

- Przyroda dla ścisłych Głów,

- Przyroda dla humanistów,

- Z ekologią na Ty,

- Ptasie wieści,

- Praca leśnika.

Każda z kategorii zawiera 50 pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi umieszczone są na „kluczu do wiedzy”. Każda kategoria ma przypisany kolor, który jest spójny z kołem.

 

  1. Labirynt Wiedzy w wersji z torbą i nadrukiem oraz tablicą edukacyjną
    o następujących tematach:

- Znajdziesz mnie w dzień czy w nocy?,

- Co ze mnie wyrośnie?,

- Czyj to trop?,

- Jaki to grzyb?,

- Znajdź moją mamę,

- Ptasi zegar,

- Zegar kwiatowy.

„Labirynt wiedzy” to tablice, które łączą w sobie elementy interaktywne oraz edukacyjne. Gra polega na dopasowaniu elementów w pary np. tropy do zwierząt leśnych, „dzieci” do ich „mam’, „domy” do ich właścicieli itp.

Edukacja leśna od kilkunastu lat jest jednym z najważniejszych działań leśników w Polsce. Nadleśnictwo Kalisz, że względu na duże zaludnienie obszaru, na którym gospodaruje, jest szczególnie zaangażowane w tę działalność. Prowadzone przez nas zajęcia odbywają się w lesie i w szkołach, ale przede wszystkim
w specjalnie stworzonym z tą myślą Leśnym Ośrodku Edukacyjnym „Las Winiarski”, który znajduje się w granicach stutysięcznego Kalisza. Jest to miejsce, w którym można poznać otaczające nas rośliny i zwierzęta oraz dowiedzieć się, jak funkcjonuje las oraz gospodarka leśna. Zajęcia prowadzone są zarówno w warunkach kameralnych – w specjalnie do tego przygotowanej sali zlokalizowanej w budynku leśniczówki, jak i na ścieżce przyrodniczej biegnącej w pobliskim lesie.

Od wielu lat staramy się poszerzać grono przyjaciół lasu – prowadzimy edukację leśną dla dzieci, młodzieży, dla tych wszystkich, którzy chcą poznawać las. Na terenie miasta Kalisza znajduje się 44 przedszkoli, 25 szkół podstawowych,
15 szkół gimnazjalnych i 14 szkół ponadgimnazjalnych, co stanowi znaczącą liczbę potencjalnych odbiorców edukacji leśnej. Staramy się zawsze, aby prowadzona przez nas edukacja była dostosowana do poziomu percepcji, zainteresowań
i oczekiwań konkretnego odbiorcy. W trakcie spotkań edukacyjnych staramy się uczyć odpowiednich zachowań, przybliżamy naukę o lesie. Różnorodność form przekazywania wiedzy na zajęciach sprawia, że wiele osób
a szczególnie dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczą.

Zakupione gry są doskonałym narzędziem dydaktycznym, ponieważ stanowią „pigułkę wiedzy” z obszernych płaszczyzn merytorycznych w zakresie edukacji przyrodniczo – leśnej. Są one ciekawym uzupełnieniem zaplecza LCE „Las Winiarski”. Gry można używać zarówno, jako narzędzie poznawcze jak i weryfikację poznanych wcześniej zagadnień. Poprzez zabawę dzieci jak i osoby dorosłe łatwiej mogą przyswoić wiedzę i aktywniej uczestnik w zajęciach w LCE „Las Winiarski”.

Więcej informacji na temat możliwości dofinansowania z WFOŚiGW zapraszamy do odwiedzenia strony http://wfosgw.poznan.pl/