Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Nadleśnictwo Kalisz sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Nadleśnictwo Kalisz sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kaliskiego w gminach: Godziesze Wielkie, Brzeziny, Szczytniki, Opatówek, Koźminek, Ceków Kolonia, Lisków, Żelazków (wieś Skarszew i Dębe), Mycielin (wieś Słuszków i Teodorów)  na mocy stosownego porozumienia, podpisanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu.
W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Kalisz lasy nie będące własnością Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 4428,0676  ha.
Sprawy związane z lasami niepaństwowymi  prowadzi Specjalista Służby Leśnej ds. lasów nadzorowanychHenryk Jarecki –  tel. kom. 696419763.