Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja - Zawieszona do 25.03.2020

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe, wynikających z założeń „Polityki Leśnej Państwa” przyjętej w 1997 roku i „Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych” przyjętych Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku.


Stała i powszechna edukacja leśna ma na celu:
•    przybliżenie i upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej,
•    odpowiedniego i racjonalnego korzystania z wszystkich funkcji lasu,
•    budowanie zaufania dla działalności zawodowej leśników, zainteresowanie społeczeństwa pracami prowadzonymi w lesie przez leśników,
•    uświadomienie konieczności zachowania naturalnych warunków dla całego lasu.


Edukacja leśna prowadzona jest na bazie naturalnych walorów przyrodniczych nadleśnictwa i w oparciu o istniejąca infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie działań edukacyjnych zarówno podmiotom z poza Lasów Państwowych jak i pracownikom Służby Leśnej.
Głównym sposobem prowadzenia edukacji leśnej są bezpośrednie spotkania z leśnikami w lesie. W trakcie takich spotkań pracownicy nadleśnictwa starają się przekazać wiedzę o: walorach przyrodniczych i kulturowych naszego terenu, zagadnieniach dotyczących gospodarki leśnej, w tym zabiegach, jakie wykonują leśnicy (działania hodowlane i ochronne), różnych zbiorowiskach roślinnych, typach siedliskowych lasu, strukturze piętrowej i wiekowej, itp.

Zajecie prowadzone są na świeżym powietrzu, w oparciu o wykorzystanie naturalnych walorów Leśnego Centrum Edukacji "Las Winiarski". W przypadku trudnych warunków tj. ulewny deszcz, silny wiatr, duży spadek temperatury zajęcia edukacyjne można przeprowadzić w zamkniętej sali dydaktycznej mieszczącej się na terenie Leśnego Centrum Edukacji "Las Winiarski".

W ramach zajęć poruszana jest tematyka: edukacji dla zrównoważonego rozwoju, aktualnych zagadnień związanych z lasem, pracy leśnika, czy też zmian klimatycznych.

Zajęcia dydaktyczne z uwagi na ograniczenia personalne mogą być prowadzone dla gupy - maksymalnie 30 uczestników. Prosimy zatem mieć to na uwadze przy rezerwacji zająć w ramach zielonych lekcji. W przypadku ograniczeń związanych z wielkościa autokaru zaleca sie podział na dwie mniejsze grupy oraz wykorzystanie oznakowanej ścieżki edukacyjnej mieszczącej się w Lesie Winiarski (ścieżka bogata jest w liczne, aktualne tablicami edukacyjnyne).

 

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia edukacyjne prowadzone przez leśnika?

Zajęcia edukacyjne pod opieką leśnika są prowadzone w Leśnym Centrum Edukacyjnym "Las Winiarski" we wtorek i czwartek, jak również w sobotę po umowieniu zajęć z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Jak zarezerwować termin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez leśnika z Nadleśnictwa Kalisz?

Chcąc skorzystać z naszej oferty edukacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny ze specjalista służby leśnej ds. Edukacji Leśnej Beata Kątna - tel. 696 419 764, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 9.00 lub 13.00-15.30.


Po wczesniejszym kontakcie telefonicznym celem ustalenia terminu, zgłoszenia pisemne prosimy wysyłać na adres: beata.katna@poznan.lasy.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać podpisane załączniki.
 

Kalendarz online nieczynny do odwołania - za utrudnienia przepraszamy.