Wydawca treści Wydawca treści

Certfikaty gospodarki leśnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada dwa certyfikaty gospodarki leśnej:
Certyfikat PEFC nr PL PEFC-15/0245 oraz

Certyfikat FSC® nr SGS-FM/COC-004323

 

FSC - Forest Stewardship Council, to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia ona właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe i osoby prywatne, dla których ważna jest odpowiedzialna gospodarka leśna. FSC powstało w 1993 roku. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu 1 stycznia 2001 roku otrzymała pierwszy certyfikat potwierdzający, że drewno pochodzące z naszych obszarów leśnych spełnia standardy uzgodnione przez członków organizacji FSC.

W 2018 roku na terenie RDLP w Poznaniu miał miejsce audyt wznawiający, w efekcie którego otrzymaliśmy certyfikat o numerze SGS-FM/COC-0004323, ważny od 10 kwietnia 2018 roku do 9 kwietnia 2023 roku. Certyfikat nadawany jest co 5 lat, w czasie których przynajmniej corocznie jednostka certyfikująca sprawdza zgodność postępowania certyfikowanego ze standardami systemu FSC. Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące FSC dostępne są na stronie fsc.org. 

 

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku. Głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywaną przez jednostki niezależne. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska - "Polskie Kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Posiada certyfikat ważny od 13 lipca 2018 roku do 12 lipca 2021 roku. Aktualne dane dotyczące PEFC dostępne są na stronie www.pefc-polska.pl