Wydawca treści Wydawca treści

Remont zastawki piętrzącej na zbiorniku wodnym w leśnictwie Wróbel nr inw. 224/1247” zgodnie z załączonym przedmiarem robót i dokumentacją projektową

Nadleśnictwo Kalisz, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych pn.: "Remont zastawki piętrzącej na zbiorniku wodnym w leśnictwie Wróbel nr inw. 224/1247” zgodnie z załączonym przedmiarem robót i dokumentacją projektową. Położenie obiektu: powiat kaliski, gmina Brzeziny, obręb ewidencyjny Rożenno, działka nr 5212/1.

 

Nadleśnictwo Kalisz w załączeniu przekazuje informacje z otwarcia ofert:

1. Załączniki - "Informacja z otwarcia ofert"


"Wykonywanie w 2024 roku napraw, prac remontowo-budowlanych, usuwanie awarii infrastruktury Nadleśnictwa Kalisz"

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Kalisz na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowalne usługi
i dostawy o wartości do 130 000 zł oraz usługi z zakresu leśnictwa , o których mowa w
art.11 ust.5 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych
wprowadzonego Zarządzeniem nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz z dnia
10.02.2020r. ogłasza zamówienie na:
"Wykonywanie w 2024 roku napraw, prac remontowo-budowlanych, usuwanie awarii
infrastruktury Nadleśnictwa Kalisz".

Materiały do pobrania


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA GRUNTY ROLNE - Przetarg 2

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kalisz. Przetarg nr 2

Informacja z otwarcia ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nr 2


Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Nadleśnictwo Kalisz z/s w Szałe informuje, że w postępowaniu na nieograniczony
przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych własności Skarbu Państwa w
zarządzie Nadleśnictwa Kalisz, dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.

Szczegóły w załączniku.


Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kalisz.

 

Informacja o otwartych ofertach z przetargu na dzierżawę gruntów rolnych.

 

Poniżej pliki do Pobrania.


Ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych - Renaturyzacja mokradeł w leśnictwie Morawin" oraz "„Renaturyzacja mokradła i odtworzenie retencji korytowej w leśnictwie Wilcze Ługi

OGŁOSZENIE


Nadleśnictwo Kalisz, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadań pn.:" Renaturyzacja mokradeł w leśnictwie Morawin" oraz "„Renaturyzacja mokradła i odtworzenie retencji korytowej w leśnictwie Wilcze Ługi w ramach projektu pn. Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Informacja z otwarcia ofert -  Załącznik - Protokół z otwarcia ofert 

 


Ogłoszenie o zamówieniu: "Usuwanie drzew trudnych, niebezpiecznych, posuszu oraz formowania koron drzew na terenie Nadleśnictwa Kalisz"

Ogłoszenie o zamówieniu


Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Kalisz, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej na
zamówienie pn.: "Usuwanie drzew trudnych, niebezpiecznych, posuszu oraz
formowania koron drzew na terenie Nadleśnictwa Kalisz”.

 

Informacja o wyborze oferty

Załącznik - INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH Z WYBOREM WYKONAWCY 


Ogłoszenie na Wykonywanie w 2023 roku konserwacji, napraw, prac remontowo-budowlanych, usuwanie awarii infrastruktury Nadleśnictwa Kalisz

Nadleśnictwo Kalisz ogłasza zamówienie na:

"Wykonywanie w 2023 roku konserwacji, napraw, prac remontowo-budowlanych, usuwanie awarii infrastruktury Nadleśnictwa Kalisz".

Oferta winna zawierać następujące stawki jednostkowe netto w PLN:
stawkę roboczogodziny (netto) - … zł,
narzut kosztów ogólnych - … (%),
wysokość kosztów zakupu - … (%),
wysokość zysku- …(%).

 

Oferty z podaniem w/w stawek należy składać w Nadleśnictwie Kalisz do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Prace będą rozliczane kosztorysem powykonawczym według norm KNR i KNK oraz przyjętych stawek jednostkowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 Nadleśnictwa Kalisz.