Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o roboty budowlane na rok 2022

Nadleśnictwo Kalisz ogłasza zamówienie na:

"Wykonywanie w 2022 roku napraw, prac remontowo-budowlanych, usuwanie awarii infrastruktury Nadleśnictwa Kalisz".

 

Oferty z podaniem należy składać w Nadleśnictwie Kalisz do dnia 31.12.2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 Nadleśnictwa Kalisz

 


Protokół z wyboru wykonawcy

Protokół z wyboru wykonawcy
1.    Przedmiot zamówienia: „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb urządzania lasu polegających na dokonaniu sprawdzenia poprawności oraz korekty konturów Nadleśnictwa Kalisz” na terenie Nadleśnictwa Kalisz w 2021 r.
2.    Kryteria wyboru oferty: najniższa cena
3.    Sposób wyboru wykonawcy: zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej oraz wysłanie zapytania ofertowego do dwóch firm.
4.    Zestawienie złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonanwcy Cena zamówienia w zł - netto
IM GEO Iwona Mały, Rynek 14, 55-100 Trzebnica 128373,98
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu ul. Gajowa 10, 60-815 Poznań 59000,00

 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty: Wybrana została oferta z ceną 59000,00 zł

 

Protokół z wyboru wykonawcy - kliknij