Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kalisz.

 

Informacja o otwartych ofertach z przetargu na dzierżawę gruntów rolnych.

 

Poniżej pliki do Pobrania.


Ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych - Renaturyzacja mokradeł w leśnictwie Morawin" oraz "„Renaturyzacja mokradła i odtworzenie retencji korytowej w leśnictwie Wilcze Ługi

OGŁOSZENIE


Nadleśnictwo Kalisz, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadań pn.:" Renaturyzacja mokradeł w leśnictwie Morawin" oraz "„Renaturyzacja mokradła i odtworzenie retencji korytowej w leśnictwie Wilcze Ługi w ramach projektu pn. Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Informacja z otwarcia ofert -  Załącznik - Protokół z otwarcia ofert 

 


Ogłoszenie o zamówieniu: "Usuwanie drzew trudnych, niebezpiecznych, posuszu oraz formowania koron drzew na terenie Nadleśnictwa Kalisz"

Ogłoszenie o zamówieniu


Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Kalisz, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej na
zamówienie pn.: "Usuwanie drzew trudnych, niebezpiecznych, posuszu oraz
formowania koron drzew na terenie Nadleśnictwa Kalisz”.

 

Informacja o wyborze oferty

Załącznik - INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH Z WYBOREM WYKONAWCY 


Ogłoszenie na Wykonywanie w 2023 roku konserwacji, napraw, prac remontowo-budowlanych, usuwanie awarii infrastruktury Nadleśnictwa Kalisz

Nadleśnictwo Kalisz ogłasza zamówienie na:

"Wykonywanie w 2023 roku konserwacji, napraw, prac remontowo-budowlanych, usuwanie awarii infrastruktury Nadleśnictwa Kalisz".

Oferta winna zawierać następujące stawki jednostkowe netto w PLN:
stawkę roboczogodziny (netto) - … zł,
narzut kosztów ogólnych - … (%),
wysokość kosztów zakupu - … (%),
wysokość zysku- …(%).

 

Oferty z podaniem w/w stawek należy składać w Nadleśnictwie Kalisz do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Prace będą rozliczane kosztorysem powykonawczym według norm KNR i KNK oraz przyjętych stawek jednostkowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 Nadleśnictwa Kalisz.